Προβλήματα συμπεριφοράς (διαταραχή διαγωγής)

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 1:59 πμ |

Τι εικόνα παρουσιάζει ένα παιδί με προβλήματα στη συμπεριφορά του;

Ένα παιδί με προβλήματα στη συμπεριφορά του χαρακτηρίζεται από αρνητισμό, έλλειψη συνεργατικής διάθεσης, ανυπακοή, προκλητική συμπεριφορά. Δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του σχολείου ή τους κανόνες του σπιτιού. Χάνει εύκολα την ψυχραιμία του, μπλέκεται σε καυγάδες, λέει ψέματα. Με την πάροδο του χρόνου και την έλευση της εφηβείας, οι δυσκολίες αυξάνονται αξιοσημείωτα. Εκδηλώνεται πια έντονη λεκτική και σωματική επιθετικότητα προς τους γύρω, επανειλημμένη καταστροφική συμπεριφορά, έκνομες ενέργειες, όπως κλοπές και απάτες, απομάκρυνση από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο.

            Ποιοι παράγοντες συντελούν, ώστε ένα παιδί ή ένας έφηβος να εκδηλώνει προβλήματα στη συμπεριφορά του;

Σημαντικός παράγοντας στην εκδήλωση διαταραχής στη διαγωγή ενός παιδιού ή εφήβου αποτελεί ασφαλώς η ποιότητα των ενδoοικογενειακών σχέσεων και η γενικότερη δομή και λειτουργία της οικογένειας. Τραυματικές εμπειρίες στο οικογενειακό πλαίσιο από καυγάδες, διαζύγιο, μειωμένη γονεϊκή φροντίδα, θάνατο& επηρεάζουν ψυχοσυναισθηματικά το νέο άνθρωπο. Οι οικογενειακοί αυτοί παράγοντες σε αλληλεπίδραση με ενδεχόμενες κακές συνθήκες διαβίωσης, λόγω φτώχειας ή υψηλού δείκτη εγκληματικότητας στη γειτονιά, ενισχύουν και διαιωνίζουν το πρόβλημα.

            Τα προβλήματα στη συμπεριφορά, ποιο άλλο αναπτυξιακό τομέα των παιδιών και των εφήβων επηρεάζουν;

Μελέτες δείχνουν πως ένα παιδί με προβλήματα συμπεριφοράς, τις περισσότερες φορές, συναντά δευτερογενώς σημαντικές δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής του και είναι υπερκινητικό, με αποτέλεσμα αφενός να αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και να σημειώνει χαμηλή σχολική επίδοση και αφετέρου να απορρίπτεται από τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς από το σχολικό πλαίσιο με πιο μεγάλη συχνότητα.

            Ποια είναι η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών  εφήβων με διαταραχή στη διαγωγή τους;

Η διαταραχή της διαγωγής ενός παιδιού παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα στο πέρασμα του χρόνου, αν δεν υπάρξει αποτελεσματική παρέμβαση. Τις περισσότερες φορές ο έντονος αρνητισμός της προσχολικής ηλικίας ακολουθείται από ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία και από αντικοινωνική συμπεριφορά και κατάχρηση ουσιών στην εφηβική περίοδο. Οι μειωμένες ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας, τα πολλαπλά γνωστικά ελλείμματα, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η απόρριψη από τους συνομηλίκους&πυροδοτούν ένα ψυχολογικά αρνητικό κλίμα, που επιδεινώνει τις δυσκολίες και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.   

 


διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 1:56 πμ |

τι εικόνα παρουσιάζει ένα παιδί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα;

Ένα παιδί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα είναι συνήθως πολύ ανήσυχο και δυσκολεύεται να μείνει για πολλή ώρα στο ίδιο σημείο. Είναι ακατάστατο, αδέξιο, κάνει ζημιές και προκαλεί αναστάτωση στο περιβάλλον του. Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του και μεταπηδά από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, δίχως να ολοκληρώνει ποτέ κάτι που έχει αρχίσει. Δε μπορεί να μείνει καθιστό και ήσυχο για μεγάλο χρονικό διάστημα, τρέχει, χοροπηδάει, πολυλογεί, κάνει θόρυβο. Δεν αντέχει τις ματαιώσεις, είναι ανυπόμονο και απαιτητικό, ενώ συχνά τραυματίζεται. Η ελλειμματική προσοχή το καθιστά ανίκανο να συγκεντρωθεί και να ολοκληρώσει απλές δραστηριότητες. Δείχνει να μην ακούει, όταν του απευθύνεται ο λόγος, χάνει διαρκώς αντικείμενα και ξεχνά τις καθημερινές υποχρεώσεις του. Στο σχολικό πλαίσιο συναντά μαθησιακές δυσκολίες και η εν γένει συμπεριφορά του, τον καθιστά ενοχλητικό κι ανεπιθύμητο στην τάξη. Οι γονείς και οι δάσκαλοι αναφέρουν πως είναι εξαιρετικά απρόσεκτο και αφηρημένο.

Η ελλειμματική προσοχή και η υπερκινητικότητα συνυπάρχουν πάντα;

Τα βασικά συμπτώματα της διαταραχής, δηλαδή η απροσεξία, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα, συνυπάρχουν σε όλα τα παιδιά με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Σε ορισμένα ωστόσο υπερισχύουν τα συμπτώματα που αφορούν στην κίνηση και σε άλλα που αφορούν στη συγκέντρωση της προσοχής. 

Ποια είναι τα αίτια της διαταραχής;

Διάφοροι αιτιολογικοί παράγοντες φαίνεται να επιδρούν δραστικά στην εκδήλωση της διαταραχής. Αν και η διαταραχή θεωρείται σύνδρομο οργανικής αιτιολογίας, ψυχοσυναισθηματικοί παράγοντες επηρεάζουν την εκδήλωσή της. Το παιδί μέσω της υπερκινητικότητας, που εκδηλώνει, επιδιώκει να αντιδράσει σε πρώιμες συναισθηματικές στερήσεις και γονεϊκή ανεπάρκεια και να προκαλέσει την προσοχή των γύρω του. Τα παιδιά με αυτή τη διαταραχή νευροχημικά δείχνουν να έχουν μειωμένη ικανότητα στο να αναστέλλουν τις αυθόρμητες αντιδράσεις τους στα εξωτερικά ερεθίσματα.

       Τι αναπτυξιακές επιπλοκές προκαλεί η συγκεκριμένη διαταραχή;

Οι δυσκολίες των παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα δεν περιορίζονται στα πρωτογενή συμπτώματα της απροσεξίας, της παρορμητικότητας και της υπερκινητικότητας. Αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα συμπεριφοράς, αναπτυξιακές δυσκολίες, διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών και της συναισθηματικής ανάπτυξης, καθώς και μαθησιακές δυσκολίες. Ασφαλώς τέτοιου είδους δυσκολίες δεν αντιμετωπίζουν υποχρεωτικά όλα τα παιδιά με ελλειμματική προσοχή και υπερκινητικότητα.           

 Υπάρχει θεραπευτική παρέμβαση και αντιμετώπιση της διαταραχής;

Η ελλειμματική προσοχή και η υπερκινητικότητα αντιμετωπίζονται με τρόπο αποτελεσματικό, μέσα από θεραπευτικά προγράμματα ειδικώς διαμορφωμένα για τη συγκεκριμένη διαταραχή. Η θεραπευτική παρέμβαση στη διαταραχή στοχεύει, αφενός στον περιορισμό της εκδήλωσης των πρωτογενών συμπτωμάτων και αφετέρου στην πρόληψη των δευτερογενών συμπτωμάτων, όπως προβλήματα συμπεριφοράς, χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή σχολική επίδοση.

 

 

 


ψυχογενής ανορεξία - βουλιμία

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 1:55 πμ |

 

31.    ψυχογενής ανορεξία

η διαταραχή αφορά και τα αγόρια και τα κορίτσια;

Η διαταραχή της ψυχογενούς ανορεξίας αφορά και τα δύο φύλα. Απλώς η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής στα κορίτσια είναι συντριπτικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα αγόρια

ποια είναι η εικόνα μίας έφηβης με ψυχογενή ανορεξία;

Η έφηβη κυριαρχείται από διάθεση άρνησης για λήψη φαγητού, προκειμένου να μη πάρει βάρος, παρά το γεγονός ότι το βάρος της κυμαίνεται στα κατώτερα όρια του φυσιολογικού για την ηλικία, το φύλο και το ύψος της. Βιώνει ένα διαρκή φόβο, ότι θα πάρει περιττό βάρος και προσπαθεί διαρκώς να αδυνατίσει ακόμα περισσότερο. Δίνει υπέρμετρη έμφαση στην επίδραση του βάρους της ή του σχήματος του σώματος της στην αυτοεικόνα της. Πυρήνας της διαταραχής της εφήβου αποτελεί η διαταραγμένη εικόνα για το σώμα της.

Ο όρος «ανορεξία» παραπέμπει σε έλλειψη όρεξης για φαγητό;

Το άτομο με ψυχογενή ανορεξία έχει φυσιολογική όρεξη για φαγητό. Η απώλεια σωματικού βάρους αποτελεί συνειδητή απόπειρα και επώδυνη διαδικασία αυστηρής δίαιτας και άσκησης. Η έφηβη χάνει βάρος με εξαντλητικό για τον οργανισμό ρυθμό και έχει πολλή όρεξη, μα παρ΄ όλα αυτά βιώνει έντονα την απειλή μίας επερχόμενης παχυσαρκίας.

Πού καταλήγει αυτή η διαδικασία συνεχούς απώλειας βάρους;

Κάθε φορά που η κοπέλα διαπιστώνει πως έχασε βάρος ή περιορίστηκε το «λίπος» του σώματός της, νιώθει πολύ καλύτερα. Αισθάνεται ότι βελτιώθηκε σημαντικά η εικόνα της. Προκειμένου όμως να έχει διάρκεια το συναίσθημα αυτό και να νιώθει ασφαλής, πρέπει καθημερινά να χάνει ολοένα και πιο πολύ βάρος. Σταδιακά προκαλούνται διαταραχές στον εμμηνορρυσιακό κύκλο και οργανικές επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειάζεται επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη.

Τι φταίει για την εκδήλωση της ψυχογενούς ανορεξίας;

Τρεις ομάδες παραγόντων συνεκτιμώνται για τη διερεύνηση των αιτίων της διαταραχής,

3·   οι ψυχολογικοί παράγοντες, δηλαδή η προσπάθεια της έφηβης να διεκδικήσει την αυτονομία της, να αντιδράσει σε κάποια σοβαρή αλλαγή στο σπίτι ή το σχολείο της, να «απαντήσει» σε μία αγχογόνο διαδικασία, όπως το διαζύγιο των γονιών&,

3·   οι κοινωνικοπολιτισμικοί, δηλαδή η πολιτισμική έμφαση στα πρότυπα που αφορούν το λεπτό σώμα και την άσκηση και

3·   οι βιολογικοί παράγοντες, δηλαδή ενδεχόμενη βιολογική προδιάθεση.

 

32.    ψυχογενής βουλιμία

ποια είναι η εικόνα μίας έφηβης με ψυχογενή βουλιμία;

Η ψυχογενής βουλιμία εμφανίζεται κυρίως στην εφηβεία και με μεγαλύτερη συχνότητα από την ανορεξία. Κυρίαρχο σύμπτωμα αποτελεί η επαναλαμβανόμενη υπερφαγία, δηλαδή η κατανάλωση μίας σημαντικά μεγαλύτερης από το φυσιολογικό ποσότητας φαγητού σε μικρό χρονικό διάστημα. Την υπερφαγία διαδέχεται συνήθως αλλαγή στη διάθεση και άγχος, που οδηγούν σε χρήση καθαρτικών και διουρητικών, πρόκληση εμετών, υπερβολική σωματική άσκηση&, προκειμένου να αντισταθμιστεί το αίσθημα της ενοχής και της δυσφορίας.

η διαταραχή αφορά και τα αγόρια και τα κορίτσια;

Η διαταραχή της ψυχογενούς βουλιμίας αφορά και τα δύο φύλα. Απλώς η συχνότητα εμφάνισης της διαταραχής στα κορίτσια και στην περίπτωση αυτή, όπως και στην ανορεξία, είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα αγόρια.

ποια αναπτυξιακή πορεία ακολουθεί η διαταραχή στους εφήβους;

Η βουλιμία εκδηλώνεται συνήθως στα τελευταία χρόνια της εφηβείας. Με την πάροδο του χρόνου και δίχως θεραπευτική αντιμετώπιση, άλλοτε καταντάει μία χρόνια κατάσταση και άλλοτε εμφανίζεται περιστασιακά σε κρίσιμες στιγμές της ζωής του ατόμου.

τι φταίει για την εκδήλωση της ψυχογενούς βουλιμίας;

Τα αίτια της ψυχογενούς βουλιμίας ταυτίζονται με αυτά της ανορεξίας. Ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες στην εφηβεία, εξαιτίας οικογενειακών προβλημάτων, σεξουαλικής κακοποίησης, τραυματικών εμπειριών& σε συνδυασμό με βιολογική προδιάθεση για παχυσαρκία αυξάνουν δραστικά τις πιθανότητες για εμφάνιση διαταραχών διατροφής στην εφηβεία.

 


αγχώδεις διαταραχές - φοβίες

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 1:53 πμ |

Το άγχος αποτελεί ένα γνώριμο και οικείο συναίσθημα για όλα τα παιδιά. Όλα βιώνουν άγχος, ανησυχία και φόβο σε ορισμένες καταστάσεις. Το άγχος αποτελεί ένα λειτουργικό συναίσθημα, το οποίο τα διευκολύνει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δύσκολές καταστάσεις θέτοντας τον οργανισμό τους σε κατάσταση ετοιμότητας. Το άγχος λοιπόν συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, που οδηγεί από την εξάρτηση στην αυτονομία.Όταν όμως το βίωμα του άγχους στην παιδική ηλικία είναι υπερβολικό σε ένταση, δυσανάλογο σε σχέση με το ερέθισμα που το προκαλεί και επίμονο στο χρόνο, τότε ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη κάποιας αγχώδους διαταραχής. Το άγχος τότε χάνει τη λειτουργικότητα του, παρεμποδίζει την ομαλή προσαρμογή του παιδιού και προκαλεί δυσάρεστες συναισθηματικές και σωματικές αντιδράσεις.Ποιες είναι οι πιο συνήθεις αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά;3·                     Ειδική φοβία: το παιδί βιώνει έκδηλο και επίμονο φόβο, που προέρχεται από την παρουσία ή την πρόβλεψη της παρουσίας ενός αντικειμένου ή μίας κατάστασης. Διάφορα φοβικά ερεθίσματα, όπως η χρήση του ασανσέρ, η θέα του αίματος, η προσέγγιση ζώων, η παραμονή σε κλειστό χώρο, το σκοτάδι, οι δυνατοί ήχοι, το ύψος&προκαλούν φόβο, νευρικότητα, αγωνία, δυσφορία. Το παιδί με ειδική φοβία βρίσκεται διαρκώς σε ετοιμότητα, προκειμένου να διαπιστώσει έγκαιρα την εμφάνιση του φοβικού ερεθίσματος και να το αποφύγει. Παρεμποδίζονται έτσι οι συνήθεις καθημερινές δραστηριότητες του νέου ανθρώπου, λόγω των πολλαπλών συμπεριφορών αποφυγής.3·                     Άγχος αποχωρισμού: το παιδί βιώνει υπερβολικό και δυσανάλογο άγχος, που αφορά τον αποχωρισμό του από το σπίτι και από κύρια πρόσωπα με τα οποία έχει αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό. Αγωνιά έντονα και αδικαιολόγητα στην πιθανότητα να τραυματιστούν ή να πεθάνουν αγαπημένα του πρόσωπα, βλέπει εφιάλτες, που σχετίζονται με αποχωρισμό, αρνείται να πάει σχολείο και να απομακρυνθεί από το σπίτι, παραπονιέται για ενοχλήσεις, όπως πονοκέφαλο, ναυτία, εμετό, όταν επίκειται να αποχωριστεί τους δικούς του ανθρώπους&3·                     Διαταραχή μετατραυματικού στρες: το παιδί παρουσιάζει επίμονο άγχος, ως επακόλουθο ενός τραυματικού γεγονότος, το οποίο βίωσε και είναι ασυνήθιστο στα πλαίσια της ανθρώπινης εμπειρίας. Τέτοιες καταστάσεις ενδέχεται να είναι ένα τροχαίο δυστύχημα, ένας σεισμός, ένας θάνατος συγγενούς, ένας βιασμός& Το παιδί προσπαθεί να αποφύγει σκέψεις, συναισθήματα, συζητήσεις, ανθρώπους, δραστηριότητες, που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός. Παρόλα αυτά επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές σκέψεις, έντονα όνειρα, συναισθήματα αναβίωσης ακόμα και παραισθήσεις ταλαιπωρούν και αναβιώνουν το τραυματικό συμβάν. Το παιδί δευτερογενώς αποξενώνεται κοινωνικά, δυσκολεύεται να συγκεντρώσει την προσοχή του, παρουσιάζει ξεσπάσματα οργής, αντιδρά υπερβολικά στο ξάφνιασμα.3·                     Σχολική φοβία: το παιδί αρνείται πεισματικά να πάει στο σχολείο. Παραπονιέται πως φοβάται, δίχως να ξέρει γιατί, συνήθως επικαλείται λογικοφανείς εξηγήσεις, όπως η άσχημη συμπεριφορά του δασκάλου, οι κοροϊδίες των συμμαθητών, η συνεχόμενη αδικία από τους φίλους& Σωματικά συμπτώματα, όπως εμετός, διάρροια, πονοκέφαλος, ταχυκαρδία αποτελούν συνήθεις αιτίες απουσίας του μικρού παιδιού από το σχολικό χώρο. Οι γονείς εκδηλώνουν θυμό και αγωνία, ανησυχούν, πιέζουν, μα τα συμπτώματα επιδεινώνονται όσο πλησιάζει η ώρα να πάει το παιδί στο σχολείο. Συχνά οι σωματικές ενοχλήσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος με αποτέλεσμα το παιδί να αποχωρεί από την τάξη.3·                     Ιδεοψυχαναγκαστική  διαταραχή: το παιδί έχει ιδεοληψίες και ψυχαναγκασμούς, δηλαδή επαναλαμβανόμενες εμμονές και αθέλητες σκέψεις, εικόνες, ιδέες, με τις οποίες ασχολείται καθημερινά για μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό τη λειτουργικότητα του. Οι ιδεοληψίες αυτές αφορούν θέματα καθαριότητας, υγείας, τακτοποίησης αντικειμένων, μολύνσεων, θρησκείας& και βιώνονται από τα παιδιά με τρόπο εξαιρετικά αγχογόνο.Ποιοι παράγοντες συντείνουν στην εκδήλωση των αγχωδών διαταραχών στα παιδιά;Η επίδραση της ποιότητας των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και των γονέων τους αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εκδήλωση διαταραχών άγχους. Η εκδήλωση παθολογικού άγχους θεωρείται το αποτέλεσμα της σύγκρουσης που βιώνει το παιδί και ο έφηβος μεταξύ των δικών του επιθυμιών και των προσδοκιών ή απαιτήσεων που έχει ο κοινωνικός περίγυρος από αυτόν. Τέλος το  παιδί μπορεί να υιοθετήσει αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης της συμπεριφοράς άλλων. Έτσι, για παράδειγμα μία μητέρα που αγχώνεται με τον παραμικρό θόρυβο και φοβάται πως ίσως μπήκαν κλέφτες στο σπίτι, τότε είναι πιθανό και το παιδί της να εκδηλώσει ανάλογες αντιδράσεις σε παρόμοια ερεθίσματα.Με την πάροδο του χρόνου υποχωρούν οι αγχώδεις διαταραχές και τα ενοχλητικά συμπτώματα τους;Η αναπτυξιακή πορεία του παιδιού με αγχώδη διαταραχή δείχνει πως όταν το άγχος εκδηλωθεί για μία φορά, στη συνέχεια ανατροφοδοτεί από μόνο του την επανεμφάνιση του. Το άγχος και η τάση αποφυγής των αγχογόνων καταστάσεων, οδηγούν το παιδί σε ολοένα αυξανόμενες συμπεριφορές αποφυγής του ενοχλητικού αντικειμένου ή κατάστασης, ώστε στην πορεία του χρόνου να παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα του παιδιού και να δυσχεραίνεται η ομαλή κοινωνική προσαρμογή του.

παιδική κατάθλιψη

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 1:50 πμ |

 Η κατάθλιψη στα παιδιά και τους εφήβους αποτελεί σοβαρή διαταραχή και δημιουργεί πολλαπλές δυσκολίες. Επειδή είναι δυνατόν να χρονίσει, απαιτείται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του παιδιού / του εφήβου και των γονέων του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Τις περισσότερες φορές συναντάται συννοσηρότητα της κατάθλιψης με άλλες διαταραχές, δηλαδή παράλληλα με την κατάθλιψη συνυπάρχουν συμπτώματα από διαταραχές άγχους, υπερκινητικότητας, σχολικής άρνησης, προβλημάτων συμπεριφοράς&

Ποια είναι η (κλινική) εικόνα ενός παιδιού με κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη επηρεάζει το παιδί και τον έφηβο σε πολλούς τομείς.

3·         Διάθεση: ένα καταθλιπτικό παιδί βιώνει συχνά έντονα και παρατεταμένα συναισθήματα θλίψης, ενοχής, ντροπής, υπερευαισθησίας.

3·         Συμπεριφορά: συναντάται, είτε αυξημένη κινητική δραστηριότητα και διέγερση, είτε υποτονική διάθεση και κοινωνική απόσυρση. Στην εφηβική ηλικία παρουσιάζεται επιθετικότητα, κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, καταστροφική συμπεριφορά.

3·         Αντιλήψεις: συναισθήματα μειωμένης αυτοεκτίμησης και προσωπικής αναξιότητας κυριεύουν το παιδί με κατάθλιψη. Νιώθει καταδικασμένο σε αποτυχία, ταλαιπωρείται από ανησυχίες και φόβους, αποσύρεται από το σχολικό πλαίσιο.

3·         Σκέψη: ενδότερες αρνητικές σκέψεις και έντονη αυτοκριτική κυριαρχούν στο μυαλό του παιδιού με κατάθλιψη. Δυσκολεύεται να συγκεντρώσει κάπου την προσοχή του και κατηγορεί τον εαυτό του για καθετί.

3·         Βιολογικές αλλαγές: σωματικά συμπτώματα, όπως πονοκέφαλοι, ναυτία, πόνοι στο στομάχι, μα κυρίως διαταραχές στον ύπνο και τη διατροφή εμφανίζονται σταδιακά στην καθημερινότητα του καταθλιπτικού παιδιού.

Τι προκαλεί την κατάθλιψη σε ένα παιδί;

      Η αιτιολογία της κατάθλιψης σε παιδιά και εφήβους συμπεριλαμβάνει διάφορους παράγοντες, που φαίνεται να αλληλεπιδρούν στην εκδήλωση της διαταραχής. Διάφορες αρνητικές και δυσλειτουργικές αντιλήψεις του μυαλού στην κατανόηση των γεγονότων, η διατάραξη των διαπροσωπικών σχέσεων και οι δυσκολίες αλληλεπίδρασης με την οικογένεια και την κοινωνία, τα αρνητικά γεγονότα, όπως το διαζύγιο, ο θάνατος των γονέων, κάποιο τραυματικό γεγονός, η γενετική προδιάθεση, βιολογικοί παράγοντες& αποτελούν ορισμένες αιτίες στην παιδική κατάθλιψη.

Ποιες άλλες δυσκολίες προκαλεί η κατάθλιψη στην παιδική / εφηβική ηλικία;

Τα παιδιά και οι έφηβοι με κατάθλιψη αντιμετωπίζουν επιπροσθέτως δυσκολίες στους τομείς των ακαδημαϊκών επιδόσεων, των γνωστικών λειτουργιών και των κοινωνικών τους σχέσεων.

Η δυσκολία στη συγκέντρωση προσοχής και η παντελής έλλειψη κινήτρου και ενδιαφερόντων, μα κυρίως η ψυχοκινητική επιβράδυνση οδηγούν μοιραία σε σχολική αποτυχία και σε περιορισμένη μάθηση. Ο μη λειτουργικός τρόπος αντίληψης και επεξεργασίας των εξωτερικών ερεθισμάτων προκαλεί στα παιδιά συναισθήματα ματαίωσης και αποστέρησης, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Περισσότερες δυσχέρειες όμως τα καταθλιπτικά παιδιά συναντούν στην κοινωνικότητα τους. Η κοινωνική απόρριψη και η χαμηλή δημοτικότητα ταλαιπωρούν τα παιδιά αυτά και τα απομονώνουν. Η δυσκολία κοινωνικής λειτουργικότητας ανατροφοδοτεί τις αρνητικά φορτισμένες και απαισιόδοξες  σκέψεις, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η σοβαρότητα της διαταραχής.

Profile

jung tr rsth

Το προφίλ μου

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2017
ΚΔΤΤΠΠΣ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Σελίδες

Tags

Αρχείο θεμάτων

Αναζήτηση

Σύνδεσμοι